อิสหาก

11. อิสหาก + ซอฟียะฮฺ

* ซอฟียะฮฺ มาจากสายแสงมาน แชแสง > แชจิ๊ > อิบรอฮีม > ซอฟียะฮฺ

G5  
1. อมารี2. ฟาริดา
3. นาฟีซะฺฮฺ4 .มูเราะฮฺ
5. เดาระฮฺ6. ฟะรีด
7. อิมรอน8. แป้น
9. นาวาวี