สายอิมามคอเตบบิหลั่น

สายที่ 1 (จากบันทึกของแชบะฮฺ)

อิหม่ามดามะฮิ – คอเตบดามาลี – บิหลั่นยะฮ์ยอ – ปะดอเย๊ะ อิหม่ามดามะฮิ  มีลูก 9 คนมีบางคนกลับไปปัตตานี (ลูกคนที่ 6 ชื่อดอเซาะฮ์ อาจารย์การีม วัลแอเลาะ ก็สืบมาจากสายนี้)คอเตบดามาลี มีลูก 7 คน (ลูกคนที่ 5 ชื่อซะฮ์รอเป็นแม่ของแชบะฮ์ สายนี้ประมาณ 70 – 80 % จะอยู่ที่ปากลัด บิล้าลยะฮ์ยอ มีลูก 1  คน คือ จูแมะ ลูกคนหนึ่งของจูแมะ ชื่อมุสตอฟา(ครูฟา) พ่อชองลุงแช่ม พรหมยงค์ อดีตจุฬาราชมนตรี

บางคนที่คุณอาจรู้จักในสายนี้
ครูมุศเฏาะฟา
ครูฮาซัน(ฉ่ำ)
ครูหะมิด(บูยา)
แช่ม พรมยงค์
มะ์มูด
ตอเล็บ
อิสมาแอล
อบูบากัก
ครูอรุณ
ฟุอ๊าด
ดีน
อับดุรรอฮีม
อารี
อับดุลกอเด็ร
ชิฮาบุดดีน
ซัยดน
อับดุลการีม
มัดเด็น(ปราโมท)
อิบรอฮีม(ปาน)
อนิรุท
นาวาวี
ฮารูน
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น