สายอิมามคอเตบบิหลั่น

สายที่ 1 (จากบันทึกของแชบะฮฺ)

อิหม่ามดามะฮิ – คอเตบดามาลี – บิหลั่นยะฮ์ยอ – ปะดอเย๊ะ อิหม่ามดามะฮิ  มีลูก 9 คนมีบางคนกลับไปปัตตานี (ลูกคนที่ 6 ชื่อดอเซาะฮ์ อาจารย์การีม วัลแอเลาะ ก็สืบมาจากสายนี้)คอเตบดามาลี มีลูก 7 คน (ลูกคนที่ 5 ชื่อซะฮ์รอเป็นแม่ของแชบะฮ์ สายนี้ประมาณ 70 – 80 % จะอยู่ที่ปากลัด บิล้าลยะฮ์ยอ มีลูก 1  คน คือ จูแมะ ลูกคนหนึ่งของจูแมะ ชื่อมุสตอฟา(ครูฟา) พ่อชองลุงแช่ม พรหมยงค์ อดีตจุฬาราชมนตรี

อิมามคอเตบบิหลั่น รุ่น 1

1. อิมามดามอฮิ2. คอเตบดะมะลี
3. บิหลั่นยะห์ยา
บางคนที่คุณอาจรู้จักในสายนี้
ครูมุศเฏาะฟา
ครูฮาซัน(ฉ่ำ)
ครูหะมิด(บูยา)
แช่ม พรมยงค์
มะ์มูด
ตอเล็บ
อิสมาแอล
อบูบากัก
ครูอรุณ
ฟุอ๊าด
ดีน
อับดุรรอฮีม
อารี
อับดุลกอเด็ร
ชิฮาบุดดีน
ซัยดน
อับดุลการีม
มัดเด็น(ปราโมท)
อิบรอฮีม(ปาน)
อนิรุท
นาวาวี
ฮารูน
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น