มะยี

G1 : 1.อิมามดามอฮิ  2.คอเตบดะมะลี  3.บิหลั่นยะหฺยา

G2 : 1.วานิ(ไม่มีข้อมูล) 2.ยะโก๊บ  3.กอเด็ร  4.ญะลาล  5.ซะฮฺรอ(แม่แชบะฮฺ)  6. ฮาโละฮฺ  7.ซางี

G3 : 1.ลาดิง  2.มันดะนี  3.มะยี


3.มะยี +

1.มะลี

2.เจ๊ะเลาะฮฺ

3.แมะยีนี

4.ยะโก๊บ

5.แมะเล็ก

G4 : 1.มะลี 2.เจ๊ะเลาะฮฺ 3.แมะยีนี 4.ยะโก๊บ 5.แมะเล็ก

 

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น