อบูบากัร

G5  
1.อลี 2.ฮามะ 
3.ซัยนะบน   4.อุมา 
5. อามีเนาะฮฺ   
6. อบูบากัร 
7. ญะฮฺรอ    
8. ดาริยะฮฺ(ไม่มีลูก) 
9.อิสมาแอล(เสียชีวิตที่มักกะฮฺ) 
6. อบูบากัร(แชกา) + แมะเหรี่ยม

แมะเหร่ยม เป็นลูกสาวของแลบะฮฺ
มาจากสายแสงมาน > ดอยีมุฮัมมัด > แชมาน > อับบาส(แชบะฮฺ) > แมะเหรี่ยม 

G6  
1. มาริยะฮฺ 2. หวาน
3.ประสพ 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น