ยะโก๊บ

G1  
1.อิมามดามอฮิ    2.คอเตบดะมะลี
3.บิหลั่นยะหฺยา  
G2  
1.วานิ(ไม่มีลูก)  2.ยะโก๊บ  
3.กอเด็ร   4.ญะลาล  
5.ซะฮฺรอ  6.ฮาโละฮฺ   
7.ซางี   
  
  
2. ยะโก๊บ(แชโก๊ะ) + โต๊ะวังทอง

โต๊ะวังทองมีสามีคนที่ 2 เป็นคนพระโขนง
มีลูก 2 คน คือ
1. โต๊ะวาพลอย ภรรยาแชจิ๊ แสงวิมาน
2. โต๊ะมีลูก 5 คน ลูกคนที่ 2 ผ่อง + ซาฟูรอ(แม่1)

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น