แชซอ

1.. แชซอ + โต๊ะวังทอง

แชซอ(นายกองซอ)
โต๊ะวังทองมีสามีคนที่ 2 เป็นคนพระโขนง
มีลูก 2 คน คือ
1. โต๊ะวาพลอย ภรรยาแชจิ๊ แสงวิมาน
2. โต๊ะมีลูก 5 คน ลูกคนที่ 2 ผ่อง + ซาฟูรอ(แม่1)

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น