คอดีเยาะฮฺ


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ฮาซซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.ฮามะ(แบแร็ต) 2.ญะมาลุดดีน 3.ญะมีเลาะฮฺ 4.ซาปีเยาะฮฺ(แจ้) 5.มุสตอฟา(เก) 6.แมะกะเม็ง 7.สุลัยคอ

8.หวังนิล 9.คอดีเยาะฮฺ 10.อับดุลลอฮฺ(แฉ่ง) 11.ฮามิด(แดง) 12.ซอและฮฺ(เข่ง)


9.คอดีเยาะฮฺ + ฮามิด(ดำ)

1.มะหฺมูด

2.อุบล

3.เนตร

4.สว่าง

5.อุไร

6.อารีย์

7.ซุลก็อรนัยนฺ

G4 : 1.มะหฺมูด 2.อุบล 3.เนตร 4.สว่าง 5.อุไร 6.อารีย์ 7.ซุลก็อรนัยนฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น