ซอและฮฺ


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ฮาซซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.ฮามะ(แบแร็ต) 2.ญะมาลุดดีน 3.ญะมีเลาะฮฺ 4.ซาปีเยาะฮฺ(แจ้) 5.มุสตอฟา(เก) 6.แมะกะเม็ง 7.สุลัยคอ

8.หวังนิล 9.คอดีเยาะฮฺ 10.อับดุลลอฮฺ(แฉ่ง) 11.ฮามิด(แดง) 12.ซอและฮฺ(เข่ง)


12.ซอและฮฺ +ซาปีเยาะฮฺ

1.วรรณี

2.รอฟีอะฮฺ

3.มาเรียม

4.ฟาริดะฮฺ

5.กิฟลี

6.อิลยาส

7.ฮิจญระฮฺ

8.ซะกะรียา

9.อาอิชะฮฺ

G4 : 1.วรรณี 2.รอฟีอะฮฺ 3.มาเรียม 4.ฟาริดะฮฺ 5.กิฟลี 6.อิลยาส 7.ฮิจญระฮฺ 8.ซะกะรียา 9.อาอิชะฮฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น