ซาฟูรอ


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ฮาซซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.ฮามะ(แบแร็ต) 2.ญะมาลุดดีน 3.ญะมีเลาะฮฺ 4.ซาปีเยาะฮฺ(แจ้) 5.มุสตอฟา(เก) 6.แมะกะเม็ง 7.สุลัยคอ

8.หวังนิล 9.คอดีเยาะฮฺ 10.อับดุลลอฮฺ(แฉ่ง) 11.ฮามิด(แดง) 12.ซอและฮฺ(เข่ง)

G4 : 1.รอฟิอะฮฺ 2.อามีนะฮฺ 3.มัรยัม(ตายโสด) 4.ซาฟูร 5.มาริยะตน 6.ซุลก็อรนัยนฺ 7.มาริยะฮฺ(ตายโสด)


4.ซาฟูรอ + มุฮัมมัด

1.แมะ

2.ชิฮาบุดดีน

3.อาวัง

4.สมนึก

5.อะมีน

6.ฮาลีมะฮฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น