อิลยาส


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ฮาซซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.ฮามะ(แบแร็ต) 2.ญะมาลุดดีน 3.ญะมีเลาะฮฺ 4.ซาปีเยาะฮฺ(แจ้) 5.มุสตอฟา(เก) 6.แมะกะเม็ง 7.สุลัยคอ

8.หวังนิล 9.คอดีเยาะฮฺ 10.อับดุลลอฮฺ(แฉ่ง) 11.ฮามิด(แดง) 12.ซอและฮฺ(เข่ง)

G4 : 1.รอฟิอะฮฺ 2.อามีนะฮฺ 3.มัรยัม(ตายโสด) 4.ซาฟูรอ 5.มาริยะตน 6.ซุลก็อรนัยนฺ 7.มาริยะฮฺ(ตายโสด)

8.ชุโก๊ร 9.อิลยาส 10.ซอและฮฺ 11.อาอิชะฮฺ 12.มาเรียม 13.ญะมีละฮฺ


9.อิลยาส + ญะมีละฮฺ

1.อัสมะฮฺ

2.ฮุสนา

3.กัสมิยะฮฺ

4.กอมะรียะฮฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น