ฮาลีเมาะฮฺ


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ฮาซซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.ฮามะ(แบแร็ต) 2.ญะมาลุดดีน 3.ญะมีเลาะฮฺ 4.ซาปีเยาะฮฺ(แจ้) 5.มุสตอฟา(เก) 6.แมะกะเม็ง 7.สุลัยคอ

8.หวังนิล 9.คอดีเยาะฮฺ 10.อับดุลลอฮฺ(แฉ่ง) 11.ฮามิด(แดง) 12.ซอและฮฺ(เข่ง)

G4 : 1.ฮาลีเมาะฮฺ 2.ยะหฺยา 3.สมถวิล 4.สุฮัยมี 5.อิบนี


1.ฮาลีเมาะฮฺ + ฟัยศ็อล

1.อุสมาน

2.อลี

3.ซะกะรียา

4.อีซา

5.สมนึก

6.รุก็อยยะฮฺ

7.มุฮัมมัด

G5 : 1.อุสมาน 2.อลี 3.ซะกะรียา 4.อีซา 5.สมนึก 6.รุก็อยยะฮฺ 7.มุฮัมมัด

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น