หวังนิล


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ฮาซซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.ฮามะ(แบแร็ต) 2.ญะมาลุดดีน 3.ญะมีเลาะฮฺ 4.ซาปีเยาะฮฺ(แจ้) 5.มุสตอฟา(เก) 6.แมะกะเม็ง 7.สุลัยคอ

8.หวังนิล 9.คอดีเยาะฮฺ 10.อับดุลลอฮฺ(แฉ่ง) 11.ฮามิด(แดง) 12.ซอและฮฺ(เข่ง)


8.หวังนิล + ชัมซีเยาะฮฺ(แม่1)

1.ริดวาน

2.สัมวีน

3.ซัยนับ

4.ซะนอ

5.เต๊ะวง

    + ตุ๊(แม่2)

6.ซุฟยาน

G4 : 1.ริดวาน 2.สัมวีน 3.ซัยนับ 4.ซะนอ 5.เต๊ะวง 6.ซุฟยาน

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น