มัยมูเนาะฮฺ


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ฮาซซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.ฮามะ(แบแร็ต) 2.ญะมาลุดดีน 3.ญะมีเลาะฮฺ 4.ซาปีเยาะฮฺ(แจ้) 5.มุสตอฟา(เก) 6.แมะกะเม็ง 7.สุลัยคอ

8.หวังนิล 9.คอดีเยาะฮฺ 10.อับดุลลอฮฺ(แฉ่ง) 11.ฮามิด(แดง) 12.ซอและฮฺ(เข่ง)

G4 : 1.อับดุุรรอฮฺมาน 2.ฟาติมะฮฺ(ตายโสด) 3.อับดุรรอฮีม 4.มัยมูเนาะฮฺ


4.มัยมูเนาะฮฺ + อับดุรรอฮฺมาน

1.กอเซ็ม

2.ชะรีฟะฮฺ

3.ชัมซุดดีน

4.รอมละฮฺ

5.ชัมซียะฮฺ

6.นูริยะฮฺ

G5 : 1.กอเซ็ม 2.ชะรีฟะฮฺ 3.ชัมซุดดีน 4.รอมละฮฺ 5.ชัมซียะฮฺ 6.นูริยะฮฺ

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น