หะนะฟี


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.เวาะดำ 2.มาเรียม 3.มะโระฮฺ 4.ซาดิ๊ 5.อับดุลลอฮฺ(เก๊ะ) 6.ชุโก๊ร(จูโก๋)

G4 : 1.หะนะฟี 2.มะลิกี 3.เซาดะฮฺ 4.หุเซน


1.หะนะฟี + หัฟเซาะฮฺ*

1.มุฮัมมัด

2.จันทร์

3.ฮาลีเมาะฮฺ

4.อะซีซ

5.อะมัล

6.สุลัยดา

7.ลัดดา

8.ตุ้ม

9.ซอบิรีน

* หัฟเซาะฮฺ มาจากสายแชเด(บินซาเลย์)

G5 : 1.มุฮัมมัด 2.จันทร์ 3.ฮาลีเมาะฮฺ 4.อะซีซ 5.อะมัล 6.สุลัยดา 7.ลัดดา 8.ตุ้ม 9.ซอบิรีน


1.มุฮัมมัด + รอมละฮฺ

2.จันทร์ + อับดุลลอฮฺ

3.ฮาลีเมาะฮฺ + อุดม

4.อะซีซ + ตุ๊กตา

5.อะมัล + มาเรียม

6.สุลัยดา + เตี้ย

7.ลัดดา

8.ตุ้ม + กัลซูม

9.ซอบิรีน

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น