สายโก๊ะเจริญ รัตนเจริญ

สายตระกูล โก๊ะเจริญ และรัตนเจริญ ซึ่งมาจากกลันตัน เดิมทีกลันตันเป็นเมืองหนึ่งของรัฐปัตตานี หลังจากปัตตานีแพ้สงครามประเพณี สมัยรัชกาลที่ 1

เมื่อเกิดยุคล่าอานิคมจากตะวันตก อังกฤษเข้ามายึดครองมาเลเซีย รวมทั้งยึดหัวเมืองทางตอนใต้ของไทยด้วย เช่น ไทรบุรี ตรังกานู ปะลิส กลันตัน เป็นต้น ซึ่งมีพี่น้องชาวมลายูที่อยู่ในหัวเมืองดังกล่าวไม่ยอมรับในการปกครองของอังกฤษ จึงได้อพยบมายังภาคกลาง ซึ่งมีการติดต่อสัมพันธ์กันมาโดยตลอด

สองสายตระกูล โก๊ะเจริญ และรัตนเจริญ ที่อพยบย้ายถิ่นฐานมาจากกลันตันมาอยู่บ้านปากลัดนั้น เมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 และมาอยู่บริเวณทางเข้าคลองแขกซึ่งเป็นคลองสายแยกจากคลองลัดหลวง ต้นตระกูลรัตนเจริญตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ชุมชนมอญโดยเรียกชื่อชุมชนว่า กำปงบาฆู หรือ กำปงบะฺฮฺรู (หมู่บ้านใหม่) จนถึงปัจจุบันนี้

ส่วนต้นตระกูลโก๊ะเจริญล่องเรือลึกเข้ามาตามคลองแขกผ่านหน้ามัสยิดและตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน

ในส่วนสายตระกูลโก๊ะเจริญ จากคำบอกเล่า ของฮัจยีอารี โก๊ะเจริญ ว่า แชของท่านนั้น (พ่อของแชมุด) ชื่อ หะซัน มาจากกลันตัน มีพี่น้องสามคน ผู้ชายสอง ผู้หญิงหนึ่ง แชของท่านเป็นคนโต หลังจากมาอยู่ที่บ้านปากลัดได้ระยะหนึ่ง ท่านก็แต่งงานกับผู้หญิงชาวมอญ ซึ่งอยู่บริเวณวัดแคฝั่งตลาดพระประแดง

สายโก๊ะเจริญ  สายรัตนเจริญ
บางคนที่คุณอาจรู้จักในสายตระกูลนี้
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น