มะหฺมูด

สายโก๊ะเจริญ  สายรัตนเจริญ
G1  
1.หะซัน  
G2  
1.มะหฺมูด2.มุฮัมมัดนูร 
3.หัฟเซาะฮฺ  
1. มะหฺมูด(แชมุด) + วังลี

วังลี เป็นพี่สาวของฮัจยีเจ๊ะฮะ(แชฮะ บุญมา)

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น