มุฮัมมัดสะมัน


G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง

G2 : 1.แชเด  2. ?

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. แซเราะฮฺ  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  8.วังเราะฮฺ  9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ


5..มุฮัมมัดสะมัน + แมะฮาซีนะฮฺ*

1.มุฮัยยิดดีน

2.อับดุรรอชีด

3.แมะสนิ

43วาฮับ

5.มะตี

*แมะฮาซีนะฮฺ มาจากสายโต๊ะวังมัรยัม › โต๊ะดุซง › มะเซาะฮฺ › แมะฮาซีนะฮฺ

G4 : 1.มุฮัยยิดดีน 2.อับดุรรอชีด 3.แมะสนิ(โสด) 43วาฮับ(โสด) 5.มะตี


 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น