แฉล้ม


G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง

G2 : 1.แชเด  2. ?

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. แซเราะฮฺ  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  8.วังเราะฮฺ  9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ

G4 : 1.ยูโซะฮฺ 2.อาอชะฮฺ 3.ชุโก๊ร 4.อับดุรรอหฺมาน

G5 :1.อิมรอน 2.มัยมูเนาะฮฺ 3.นาวาวี 4.มัดเด็น 5.หุซัยฟะฮฺ 6.แฉล้ม 7.ลมัยวรรณ 8.มาลิกี 9.หุซัยนี 10.รุวัยดา


6.แฉล้ม +

 ไม่มีลูก

7.ลมัยวรรณ + ประสิทธิ์

1.รอมละฮฺ

2.ตัมซะฮฺ

3.อาบิดะฮฺ

4.ญุวัยรียะฮฺ

5.ซัลวา

G6 : 1.รอมละฮฺ  2.ตัมซะฮฺ  3.อาบิดะฮฺ  4.ญุวัยรียะฮฺ  5.ซัลวา


G5 : 1.อิมรอน  2.มัยมูเนาะฮฺ  3.นาวาวี  4.มัดเด็น  5.ฮุซัยฟะฮฺ  6.แฉล้ม(ไม่มีลูก)  7.ลมัยวรรณ  8.มาลิกี  9.ฮุซัยนี  10.รุวัยดา 


8.มาลิกี + นิตย์

1.ฮาดี

2.ซัน

3.อะละวี

4.อันนิซาอฺ

G6 : 1.ฮาดี  2.ซัน  3.อะละวี  4.อันนิซาอฺ


 

G5 : 1.อิมรอน  2.มัยมูเนาะฮฺ  3.นาวาวี  4.มัดเด็น  5.ฮุซัยฟะฮฺ  6.แฉล้ม(ไม่มีลูก)  7.ลมัยวรรณ  8.มาลิกี  9.ฮุซัยนี  10.รุวัยดา


 

9.ฮุซัยนี + มาริยะฮฺ*

1.ฮิกมะฮฺ

2.มัจญดี

* มาริยะฮฺ เป็นลูกของอับดุรเราะฮฺมาน น้องของสุโกร

G6 : 1.ฮิกมะฮฺ  2.มัจญดี


 

G5 : 1.อิมรอน  2.มัยมูเนาะฮฺ  3.นาวาวี  4.มัดเด็น  5.ฮุซัยฟะฮฺ  6.แฉล้ม(ไม่มีลูก)  7.ลมัยวรรณ  8.มาลิกี  9.ฮุซัยนี  10.รุวัยดา


 

10.รุวัยดา + ยูซุฟ

1.ยัสมิน

2.มุฟตี

G6 : 1.ยัสมิน  2.มุฟตี


 

G4 : 1.ยูโซะฮฺ  2.อาอิชะฮฺ  3.ุสุโกร  4.อับดุรเราะฮฺมาน


 4.อับดุรเราะฮฺมาน + ซัยนับ(แม่1)

1.ซะอฺรอนี

2.ดาวระฮฺ

      + เหรี่ยม(แม่2)

3.มาริยะฮฺ

4.อั๊ดนาน

G5 : 1.ซะอฺรอนี  2.ดาวระฮฺ  3.มาริยะฮฺ  4.อั๊ดนาน


 G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง


 G2 : 1.แชเด  2. ?


 G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. ?  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  

  8.วังเราะฮฺ  9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ


 5.มุฮัมมัดสะมัน + แมะฮาซีนะฮฺ*

1.มุฮัยยิดดีน

2.อับดุรรอชีด**

3.แมะสนิ

4.วาฮับ

5.มะตี ***

* แมะฮาซีนะฮฺ มาจากสายโต๊ะวังมัรยัม › โต๊ะดุซง › มะเซาะฮฺ › แมะฮาซีนะฮฺ

* อับดรรอชีด สามีของอาอิชะฮฺ ลูกอับดุลมะนาฟ พี่ชายมุฮัมมัดสะมัน

*** มะตี สามีของรอมะฮฺลูกของตาซอซึ่งเป็นพี่สาวของแมะฮาซีนะฮฺ


G4 : 1.มุฮัยยิดดีน  2.อับดุรรอชีด  3.แมะสนิ  4.วาฮับ  5.มะตี


 1.มุฮัยยิดดีน + ฮินดน *

1.อับดุลฆอฟูร

2.วาฮับ

3.อับดุลการีม

4.อับดุลฆอนี

5.สมนึก

6.สมจิตร

7.อับดุลฮามิด

* ฮินดน มาจากสายคอเตบดะมะลี › ฮาโละฮฺ › มะเก๊บ  › รอบีอะฮฺ › ฮินดน

G5 : 1.อับดุลฆอฟูร 2.วาฮับ 3.อับดุลการีม 4.อับดุลฆอนี 5.สมนึก 6.สมจิตร 7.อับดุลฮามิด

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *