ห้องแสดงนิทรรศการศูนย์วัฒนธรรมฯ

จากปัตตานีสู่ปากลัด

paklad02
คุณสมเดช มัสแหละค้นคว้าและบันทึกเรื่องราวประวัติความเป็นมา

ตามรอยถิ่นบรรพชน

sanor

คุณสมเดช มัสแหละ  ยังคงติดตามเรื่องราวของถิ่นบรรพชน

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น