เยาวชนสายใจไทยสู่ใจใต้เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมฯวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. เยาวชนจากโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้ จำนวน 14 คน เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชชุมชนมุสลิมมลายูบ้านปากลัด โดยมีประธานและคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมฯให้การต้อนรับ