อาจารย์ฟาเดลล์ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดาโต๊ะจากมาเลเชีย 2 ท่าน และ คุณอภิรัตน์(เคยเป็น นายอำเภอที่ปัตตานี)มาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชมุสลิม-มลายูบ้านปากลัด วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น.


เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น