คณะจากสถานทูตมาเลเซียเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมฯ

19 กันยายน 2558 ท่านเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยนำคณะเจ้าหน้าที่ทูตและครอบครัว 60 ท่านเยี่ยมชมศูนยวัฒนธรรมฯ และชุมชนมุสลิมมลายูบ้านปากลัด ในรอบหลายปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์อันดีในฐานะที่เป็นชาติพันธุ์และศาสนาเดียวกัน ไปมาหาสู่และเข้าร่วมงานที่จัดกันเสมอ

ma1ma2ma3ma4ma5ma10ma8ma6ma9

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น