ชุมชนและมัสญิด

          นับตั้งแต่มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านปากลัดในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประชากรได้เพิ่มมากขึ้นเกิดคนรุ่นใหม่และผู้ที่ย้ายถิ่นมาจากที่อื่น จำเป็นต้องขยับขยายหาที่อยู่ที่ทำกิน ในตอนแรกได้ขยายออกไปในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น บางมดและทุ่งครุ แต่ยังคงความผูกพันและกลับมา “ในบ้าน” เสมอ เช่น ละหมาดวันศุกร์ วันอีด และงานแต่งงานตาย ต่อมาแต่ละชุมชนได้สร้างมัสญิดในแตาละชุมชน ในภายหลังได้ขยับขยายไกลออกไป เช่น หนองจอก มีนบุรี นนทบุรี ชลบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สตูล กระบี่  ระยอง ตราดฉะเชิงเทราและลพบุรี เป็นต้น นี่กล่าวเฉพาะชุมชนที่ได้ตั้งมัสญิด ไม่รวมถึงผู้ที่ไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในที่อื่น ๆ อีกจำนวนมาก


ชุมชนบ้านปากลัด     ประวัติชุมชนมุสลิมบ้านปากลัด      ชุมชนบ้านปากลัด

พื้นที่ใกล้เคียง     
ชุมชนบ้านครุ     ชุมชนบ้านสูง     ชุมชนคอลิดีน    มัสยิดชาฟิอี-มาเรียม     มัสยิดอัลเกาษัร     มัสยิดดารุลญันนะฮฺ

ต่างจังหวัด       ชุมชนโรงกระโจม     ชมชนแสงวิมาน    มัสยิดอัลอิตติฮาด

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น