ชุมชนคอลิดีน

mdsjid-khalideen2

ประวัติความเป็นมาของมัสยิดและโรงเรียนคอลิดีน

            มัสยิดคอลิดีนก่อตั้งขึ้นเมื่อ พศ. 3492 โดย อัลมัรฮูมฮัจยีวาฮับ บินฮาซัน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ๐ฮัจยีเลาะห์บ้านแดง”  ได้วากัฟ(อุทิศ)ที่ดินประมาณ 5 ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างมัสยิด โรงเรียนและกุโบรฺ ต่อมาฮัจยะห์สอาดะห์และฮัจยะห์อษลีมะห์ แม้นมินทร์ หลานสาวของอัลมัรฮูมฮัจยีเลาะห์ ได้วากัฟที่ดินเพิ่มให้มัสยิดเพิ่มเติมอีก 1 งาน

            ในส่วนของโรงเรียนคอลิดีน ได้ก่อจั้งขึ้นขากการเห็นความสำคัญและความร่วมมือกันของผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน ปะรกอบด้วยอัลมัรฮูมฮัจยีอับดุรรอซิบ โพธิ์ดำ อัลมัรฮูมฮัจยีอรุณ นุชมี ขณะนั้นเป็นอิมาม ฮัจยีอิรฟาน โพธิ์ดำ อัลมัรฮูมซาเมาะห์ ซาและทิม อัลมัรฮูมแชหวัง ซาและทิม อัลมัรฮูมแชลี เลี่ยมทอง อัลมัรฮูมแชมะ เลี่ยมทอง อัลมัรฮูมหิรัญ พันธุมโชติ โดยอัลมัรฮูมฮัจยีอิสหาก(แชฮะ) บุญมา ได้วากัฟไม้เพื่อใช้สร้างโรงเรียน และมีอัลมัรฮูมยูซบ อิสมาแอล อัลมัรฮูมอิสมาแอล อิสมาแอล อัลมัรฮูมฮัจยียะห์ยา ชื่นชม อัลมัรฮูมฮัจยีการีม เลาะเดรุส ตอชื่น ดอกกระถิน และอับดุลมุตตอลิบ เป็นช่าง ช่วยกันดำเนินการก่อสร้าง ต่อมาอาคารเรียนเริ่มชำรุดทรุดโทรม ทั้งจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี คณะกรรมการมัสยิดคอลิดีนตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่เห็นพ้องต้องกันให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยได้ทำการวางศิลารากฐานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 และดำเนิการก่อสร้างเรื่อยมาดังที่เห็นอยู่ขณะนี้

            สำหรับครูผู้สอนท่านแรกคือครูดีน ศิริยามัน อัลมัรฮูมแชลี เลี่ยมทอง ครูสมหวัง แสงมาน ครูอิบรอฮีม โพธิ์ดำ อาจารย์อับดุรร็อดซ้าก นุชมี ครูรอฟิก โพธิ์ดำซึ่งปัจจุบันเป็นครูใหญ่ ครูซอและห์ ซาและทิม และครูวัรดะห์ โพธิ์ดำ เป็นครูผู้สอน

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น