มัสยิดชาฟีอี-มาเรียม

ประมาณ พ.ศ. 248 ฮัจีช่ฟิอี(อินทร์) บินอุสมาน และภรรยา ฮัจยะห์มัรยัม(มาเรียมหรือเหร่ยม) บินฮุเซน ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องชื่อ “ป๊ะเงาะห์ยีโก๊ะ” ซึ่งป่วยอยุ๋ ระหว่างเดินทางกลับทั้งสองได้หยุดอยู่ที่สวนมะพร้าว ภรรยาได้เอ่ยขึ้นว่า  “สวนมะพร้าวนี้จะทำวากัฟ” ฮัจยีชาฟิอีพยักหน้า ต่อมาทั้งสองสามีภรรยาได้นำเงินผลประโยชบ์จากที่ดินดังกล่าวไปบริจาคการกุศลต่าง ๆ  เช่น สร้างมัสยิด โรงเรียนสอนศาสนา บริจาคเป็นทุนการศึกษา ให้ผู้เดินทาง ผู้ขัดสน เป็นต้น

          ต่อมาที่ดินวากัฟมาอยู่ในความดูแลของลูก ๆ ที่ดินวากัฟดังกล่าวมีอยู่ 3 แปลงติดต่อกัน มีเนื้อที่ 8 ไร่ 86 ตารางวา ตั้งอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์ 66 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยความเป็นห่วงต่อที่ดินวากัฟ บรรดาลูก ๆ 4 คน ได้แก่ ฮัจยีฮานาฟี(ปรานี) ภักดีธรรม , ฮัจยีมาลิกี(อนันต์) วิทยาพันธุ์ , ฮัจยะห์สอาดะห์(สุดา) ตอลีบี และฮัจยีฮูเซ็น สมานแก้ว ได้ปรึกษาหารือกันหลายครั้ง ในที่สุดเห็นพ้องต้องกันว่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้า จึงควรมีกฎหมายมับรองไว้ ทางที่ดีที่สุดควรจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ

          ในปี พ.ศ. 2521 มูลนิธิได้ก่อสร้างอาคารสองชั้นขนาด 10 x 8 เมตร บนที่ดินของมูลนิธิ ในซอยสุขสวัสดิ์ 66 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อาคารดังกล่าวเปิดทำการเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2522 ต่อมาอาคารนี้ใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาชื่อ “โรงเรียนชาฟีอี-มาเรียมมูลนิธิ และโรงเรียนอนุบาล ชื่อ “โรงเรียนอนุบาลเนดาณี” ตามลำดับ ทั้งสองโรงเรียนใช้อาคารเดียวกัน แต่ต่างเวลากัน

          โรงเรียนชาฟิอี-มาเรียมมูลนิธิ ได้รับอนุญาตจากกรทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2522 มีนายอนันต์(มาลิกี) วิทยาพันธุ์ และนายเซ็น(ฮูเซ็น) สมาแก้ว เป็นผู้รับใบอนุญาตตามลำดับ นายสมเกียรติ(มุมิน) สมานแก้ว เป็นผู้จัดการ นายสันติภาพ(มุสลิม) สมานแก้ว เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00 น. – 18.30 น. ปัจจุบันยังคงเปิดดำเนินการเป็นโรงเรียนถูกต้องตามกฎหมายอยู่

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น