ช่อง 11 ถ่ายรายการ

03_11สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง 11 ถ่ายทำรายการที่ศูนย์วัฒนธรรม

ชุมชนมุสลิมมลายูบ้านปากลัด

03_11   02_11

01_11   04_11

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น