นักเรียน โรงเรียนบางประกอกวิทยา เยี่ยมชมศูนย์ฯ

นักเรียน โรงเรียนบางประกอกวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ชุมชนมุสลิม-มลายูบ้านปากลัด ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 จำนวน 5 คน

s_6334859865016 s_6334859957726 s_6334859928449 s_6334859892917

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น