วันที่ 18 เมษยน 2558 รายการกินอยู่คือ ทางช่องไทยพีบีเอสบันทึกรายการที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ