ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมฯ ร่วมงานมัสยิดนูรุลญันนะหฺ์บ้านแสงวิมาน อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช

01swm

02swm

03swm