รายการมุสลิมไทม์ ได้มาบันทึกรายการ

วันอังคารที่ ๅค กรกฎาคม 2560 ทางรายการมุสลิมไทม์ ช่อง 5 มาถ่ายทำรายการวิถีชีวิตชาวมลายู ประวัติความเป็นของชาวชุมชนบ้านปากลัดและเรื่องของเครือญาติ โดย อาจารย์สมาน งามโขนง เป็นผู้ดำเนินรายการ

s_6408858806642 s_6408858888246

s_6408859038065s_6408859115808

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น