สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมฯ

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะข้าราชการฝ่ายปกครอง 60 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมฯ และฟังการบรรยาย

12_as2_as3_as1_as4_as6_as5_as8_as8_as7_as11_as9_as13_as14_as

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น