สานเสวนา “มลายูปตานี ถึง มลายูบางกอก”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 มีการสานเสวนา “มลายูปตานี ถึง มลายูบางกอก สัมพันธภาพในสยามประเทศ” ร่วมเสวนากับ อ.สุกรีย์ สะเร็ม ณายิบ อาแวบือซา และปตานีฟอรั่ม เวลา 16.00 บ – 18.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมฯ

1436849674305 1436849683455 1436849691963

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น