สายตระกูลบุญมา

          ในบันทึกของแชบะฮฺระบุว่าแชปี(ซาปี)มาจากสายอิมามดามอฮิ ตามแผนผังข้างล่างนี้ สายตระกูลนี้จึงไม่ใช่สายตระกูลใหม่         
          บุคคลสำคัญอันเป็นต้นตระกูลนี้คือ ฮัจยีอิสหาก(แชฮะ บุญมา) เรามาทราบในภายหลังว่าท่านมาจากสายแสงมานจากใบมรณบัตรบิดาของท่านชื่อ ซาปี แสงมาน ส่วนแชฮะมีชื่อว่าซาปัน 
เราจะเริ่มสายสกุลนี้จาก แชปี แสงมาน 
         ส่วนนามสกุล “บุญมา” เป็นนามสกุลของทางฝ่ายวาสาดภรรยาของแชฮะ

อิสหาก(แชฮะ)
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น