ครูเจ๊ะนะฮ์


เจ็ะนะฮ์
ครูมุสตอฟา

อับดุลมะนาฟ(ครูเจ๊ะนะฮ์) เป็นบุตรของเจ๊ะลอ จากบาเจาะ นราธิวาส ไปเรียนที่มักกะฮ์ ได้รับการชักชวนจากท่านครูมุสตอฟา(แชฟา)ซึ่งเรียนและสอนที่มักกะฮ์ให้มาสอนที่ปากลัดแหล่งชุมนุมผู้รู้

แชบะฮ์

แชบะฮ์ได้จัดการแต่งงานครูเจ๊ะนะฮ์กับหลานสาวของท่าน คนแรกคือฮาลีมะฮ์ ลูกสาวซะฟูรอ ต่อมาแต่งงาน กับซัยนะบน(หนอม) ลูกสาวแชแม

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น