ครูเจ๊ะนะฮ์1


G1
เจ๊ะลอ
G2
1. อับดุซซะลาม2. อับดุลมะนาฟ(เจ๊ะนะฮ์)
3. สุหลง

ครูเจ๊ะนะฮ์ + 1.ฮาลีมะฮ์ + 2.ซัยนะบน

ครูเจ๊ะนะฮ์
ฮาลีมะฮ์
ซัยนะบน
G3
1. ซะดิเยาะฮ์ บินซาเลย์
2. กัลโซม(ซง) สร้อยระยับ
3. ฮาลีเมาะฮ์
4. มุฮัยยิดดีน(ดิง) อับดุลลา
5. หวัง อับดุลลา
6. ซัยนับ(นะ) โก๊ะเจริญ
7. คอดีญะฮ์
8. อาอิชะฮ์
9. หะซัน แสงวิมาน
10. อรวรรณ วงศ์เสงี่ยม
11. หัฟเซาะฮ์(ดุษณี) มะหะหมัด
12. ชัมซุดดีน แสงวิมาน
13. ชะรีฟ แสงวิมาน
ยีดิง
หวัง
ซัยนับ(นะ)
คอดีญะฮ์
อาอิชะฮ์
หะซัน
อรวรรณ
หัฟเซาะฮ์(ณี)
ชัมซุดดีน
ชะรีฟ
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น