โต๊ะวาพานา

G1 
1. ดอยีมุฮัมมัด  2. ฟาติเมาะฮฺ
3. โต๊ะวาพานา  
G2
1. โต๊ะแซะฮฺอลี  
2. ซาอิล(ซาเอ็ง)  
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น