โต๊ะวาพานา

G1 
1. ดอยีมุฮัมมัด  2. ฟาติเมาะฮฺ
3. โต๊ะวาพานา  

* อิบรอฮีม มีภรรยาอีกคนหนึ่ง คือ จูแมะ ซึ่งเป็นลูกของ บิหลั่นยะหฺยอ

G2
1. โต๊ะแซะฮฺอลี  
2. ซาอิล(ซาเอ็ง)  
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น