เจ้าหน้าที่ไอแบ็งค์เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมฯ

วันเสาร์ที่ที่ 29 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารอิสลามสาขาทุ่งครุเยือนสถาบันชุมชนมุสลิมบ้านปากลัด รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมลายูมุสลิมบ้านปากลัด โดยมีคุณนาวาวี ตระกูลมาลี รองประธานฯ คุณอนันต์ ทางศิริ เหรัญญิก และกรรมการศูนย์วัฒนธรรมฯให้การต้อนรับ

ibank2ibank1ibank3ibank4

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น