ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิมมลายูบ้านปากลัดดำเนินโครงการสอนภาษาอังกฤษ อาหรับ มลายูรูมี ได้ทำการปฐมนิเทศ และจะเริ่มการเรียนการมอนทุกวันอาทิตย์โดยเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ

143874934582614387493612351438749371199

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น