ฮารน

G1  
1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ   2.โต๊ะวังมัรยัม
G2  
1.โต๊ะดุซง  2.ตอเล็บ 
3.โต๊ะวอนิง 4.โต๊ะแมะเซาะฮฺ 
5.โต๊ะคอดีเยาะฮฺ  
G3  
1.รอญับ  2.แมะพร  
3.ซอและฮฺ 4.แมะฟัก  
5.ฮารน    
5. ฮารน(แชหร่น) + ภรรยา 3 คน

ม1 คอดีเยาะฮฺ หรือ มาริเยาะฮฺ มาจากสายตระกูลเลาะเด เป็นลูกสาวแชเด
ม2 ฮาลีเมาะฮฺ – คนบ้านม้า
ม3 โต๊ะจิ๊ – คนบางพลี

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น