แมะฟัก

G1  
1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ   2.โต๊ะวังมัรยัม
G2  
1.โต๊ะดุซง  2.ตอเล็บ 
3.โต๊ะวอนิง 4.โต๊ะแมะเซาะฮฺ 
5.โต๊ะคอดีเยาะฮฺ  
G3  
1.รอญับ  2.แมะพร  
3.ซอและฮฺ 4.แมะฟัก  
5.ฮารน    
4. แมะฟัก + หะซัน(ครูฉ่ำ)
G4  
1.แมะฝา2.สะอั๊ด(อ.วิชิต)

* ครูฉ่ำ มาจากสายตระกูลบิหลั่นยะหฺยา › จูแมะ › มุฮัมมัดหุเซน › หะซัน 
ดูรายละเอียดสายตระกูลนี้ที่ “หะซัน(ครูฉ่ำ)

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น