โต๊ะคอดีเยาะฮฺ

G1  
1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ   2.โต๊ะวังมัรยัม
G2  
1.โต๊ะดุซง  2.ตอเล็บ 
3.โต๊ะวอนิง 4.โต๊ะแมะเซาะฮฺ 
5.โต๊ะคอดีเยาะฮฺ  
5. โต๊ะคอดีเยาะฮฺ + แชโดะฮฺ
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น