มุฮัมมัด

G1 : 1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ  2.โต๊ะวังมัรยัม ›

G2 : 1.โต๊ะดุซง 2.ตอเล็บ 3.เวาะนิง 4.โต๊ะแมะเซาะฮฺ 5.โต๊ะคอดีเยาะฮฺ

G3 : 1.หะยีมะเซาะฮฺ 2.แมะบาซา 3.แมะกะจิ๊ 4.แมะดู 5.หวังบาซา 6.หวังกะจิ๊ 7.สะมะแอ

G4 :  1.ตาดาโซ 2.ยูโซะฮฺ 3.แมะลีเล็ง

G5 : 1.มุฮัมมัด(เทศ) 2.มะหฺมูด 3.อิบรอฮีม


1.มุฮัมมัด(เทศ) + มัยมูเนาะฮฺ(มาจากสายโต๊ะวังญะมีละฮฺ › โต๊ะกีสะมะ › ซอและฮฺ › อาอิเชาะฮฺ › มัยมูเนาะฮฺ)

1.สุอิ๊บ(G6) + ฮัฟเซาะฮฺ

1.ฮวา

2.อับบาส

3.มูซา

4.มะหฺมูด

G7 : 1.ฮวา 2.อับบาส 3.มูซา 4.มะหฺมูด

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น