ทิม


 

G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ

G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.ดาวูด  3.แมะใหญ่  4.แมะเละ  5.จันทร์  6.อบูบากัร(บก)

G5 : 1.สุโกร  2.ทิม  3.สุลัยคอ  4.พนอ(ไม่มีลูก) 5.หวังจ้อ


2.ทิม + ยีเซะ(พ่อ1)*

1.มุสตอฟา

2.ยะโก๊ะ

+ กอเซ็ม(พ่อ2)

ไม่มีลูก

G6 : 1.มุสตอฟา 2.ยะโก๊ะ

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น