ฟูรอ


 

G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ

G4 : 1.ทอง 2.เตะฮฺ 3.นิ 4.นะ 5.คอดียะฮฺ 6.แมะชง 7.มุฮัมมัดเซน 8.อับดุลลอฮฺ(โต๊ะกีดำ)

G5 : 1.ฟูรอ 2.หวัง(ปาน) 3.เหรี่บม 4.อิสหาก 5.ยะโก๊บ(โสด)


1.ฟูรอ + อาบิดีน

1.ฟี

2.ฟาติมะฮฺ

3.อามีนะฮฺ

4.สุบัยดะฮฺ

G6 : 1.ฟี 2.ฟาติมะฮฺ 3.อามีนะฮฺ 4.สุบัยดะฮฺ


1.ฟี + ยาซีน

2.ฟาติมะฮฺ + สอูดี้

3.อามีนะฮฺ + มนุญ

4.สุบัยดะฮฺ + ฮวา

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น