ซาฟูรอ

3. ซาฟูรอ(ปอ) + ผ่อง
G5  
1.รอมาน  2.รอฮีม  
3.สาลีมะฮฺ (สาลี่) 4.หวาน 
5.การีม  6.อุมัร 
 7.มัรยัม  8.ยูโซะฮฺ 
9.มิตร 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น