มันดะนี

G1 : 1.อิมามดามอฮิ  2.คอเตบดะมะลี  3.บิหลั่นยะหฺยา

G2 : 1.วานิ(ไม่มีข้อมูล) 2.ยะโก๊บ  3.กอเด็ร  4.ญะลาล  5.ซะฮฺรอ(แม่แชบะฮฺ)  6. ฮาโละฮฺ  7.ซางี

G3 : 1.ลาดิง  2.มันดะนี  3.มะยี


2.มันดะนี + …

1.มะมีน

2.การีม

3.อูงุง

4.แมะกะจิ๊

5.มะหฺยู

G4 : 1.มะมีน 2.การีม 3.อูงุง 4.แมะกะจิ๊ 5.มะหฺยู

 

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น