7. อรุณ + ชัมซียะฮฺ
G6 
1.อัมรา2.อนิรุต
3.ตีวา4.ฟาติมะฮฺ 
5.รอซ้าก  6.ญะวาฮิร 
7.กัลโซม  
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น