สายแชอิน-โต๊ะชุ่ม

สายตระกูลแชอิน โต๊ะชุ่ม

เดิมทีแชอินเป็นคนตรอกพญานคร หรือตรอกจันทร์ บิดาชื่อมูฮำหมัด และนามสกุลเดิม คือจันทร เปลี่ยนมาเป็น หมัดสมบูรณ์ โดยใช้ชื่อบิดามาใส่ในคำนำหน้านามสกุลใหม่ของท่าน ท่านได้ไปเรียนหนังสือที่มักกะห์ และกลับมาตอนอายุ 17 ปี และเข้ามาบ้านปากลัด โดยได้นิกะห์(สมรส) กับโต๊ะชุ่ม ระดิ่งหิน ซึ่งสายตระกูลนี้ส่วนใหญ่อยู่บางบัวทอง (โรงกระโจม)


G1 : มุฮัมมัด(สกุลจันทร์

G2 : แชอิน โต๊ะชุ่ม

1.อับดุลลอฮฺ

2.กอเซ็ม

3.ยูซุฟ

4.กอเด็ร

5.หวาน

6.มุสตอฟา

7.วรรณ

8.หวา

9.หวัง

10.อรุณ

G3 : 1.อับดุลลอฮฺ 2.กอเซ็ม 3.ยูซุฟ 4.กอเด็ร 5.หวาน 6.มุสตอฟา 7.วรรณ 8.หวา 9.หวัง 10.อรุณ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น