เจ๊ะนะฮ์1

G1
เจ็ะลอ
G2
1. อับดุซซะลาม2. อับดุลมะาฟ(ครูเจ๊ะนะฮ์)
3. สุหลง

อับดุลมะนาฟ + 1.ฮาลีมะฮ์ +2.ซัยนะบน

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น