ซะฮฺรอ

5. ซะอฺรอ + อับดุรรอหฺมาน

อับดุรรอหฺมาน(แชมาน) มาจากสายดอยีมุฮัมมัด > อับดุรรอหฺมาน

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น